Filmhuis Sneek

Elke dinsdag een unieke film

Persoonsgegevens en privacy

Filmhuis Sneek vindt het van belang dat zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor het zenden van de wekelijkse nieuwsbrief.  Wij vragen nooit meer gegevens dan uw mailadres. Wij houden ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

  • onze e-mail nieuwsbrief alleen toesturen indien u zich hiervoor hebt ingeschreven
  • indien u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief we uw e-mailadres permanent verwijderen uit onze database
  • uw mailadres beveiligd bewaren
  • uw  mailadres niet aan derden verstrekken
  • u op verzoek inzage geven in uw gegevens en daar desgewenst wijzigingen in aanbrengen, en dat u kunt vragen om verwijdering van uw gegevens
  • uw mailadres niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en niet langer dan wettelijk verplicht

NB. bij het kopen of reserveren van een kaartje verlaat u onze website en deelt u uw persoonsgegevens met Cinesneek. Op dat moment zijn hun voorwaarden van toepassing.