Filmhuis Sneek

Elke dinsdag een unieke film

Persoonsgegevens en privacy

Filmhuis Sneek vindt het van belang dat zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons gebruikt voor het zenden van de wekelijkse nieuwsbrief en voor de aankondiging van andere activiteiten die door Filmhuis Sneek worden georganiseerd.  Wij vragen nooit meer gegevens dan uw mailadres. Wij houden ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

  • onze e-mail nieuwsbrief alleen toesturen in als u zich hiervoor hebt ingeschreven
  • uw e-mailadres permanent verwijderen uit onze database zodra u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief 
  • uw mailadres beveiligd bewaren
  • uw  mailadres niet aan derden verstrekken
  • u op verzoek inzage geven in uw gegevens en daar desgewenst wijzigingen in aanbrengen,

NB. bij het kopen of reserveren van een kaartje verlaat u onze website en deelt u uw persoonsgegevens met Cinesneek. Op dat moment zijn hun voorwaarden van toepassing.