Filmhuis Sneek

Elke dinsdag een unieke film

Historie

De geschiedenis van Filmhuis Sneek gaat verder terug dan ons archief. Wij hebben de papieren programmering bewaard van 1987-2014. Wilt u daar nog eens doorheen bladeren, dan ziet u hieronder de pdf’s waarin de folders zijn opgenomen. Verderop op deze pagina staat een korte samenvatting van de geschiedenis van de artistieke filmvertoningen in Sneek. 

ARTISTIEKE FILMVERTONINGEN IN SNEEK

De Sneker Filmliga (1968 – 1973)

Onder invloed van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en de indruk dat door de opkomst van de televisie artistieke filmvertoning steeds minder mogelijk werd in de reguliere bioscoop namen rond 1968 Frans Bout, Jaap van Gemeren en Haaye Greydanus een initiatief om periodiek artistieke filmvertoningen mogelijk te maken. Het initiatief kwam voort uit een grotere groep mensen, het Nut, die indertijd op zoek waren naar “nuttige” activiteiten. Met Haaye Greydanus voerden wij op dinsdag 5 juni 2011 een gesprek, waarvan u hieronder het verslag vindt.

De initiatiefnemers vormden een zgn. filmliga die zo’n vijf jaar heeft bestaan. De liga kende een ledensysteem, maar was geen officiële vereniging. Lid kon je worden door je naam en adres bekend te maken bij de organisatoren.

Om het idee van filmvertoningen vorm te geven trad de filmliga  in overleg met de toenmalige directeur-eigenaar van Amicitia, Johan Miedema. Deze stond positief tegenover het idee en op deze wijze ontstond een filmhuisvertoning avant la lettre. 
Zij stelden per half jaar een lijst op met films die zij graag vertoond zouden wilden zien en bespraken deze met Johan Miedema. Deze nam contact op met zijn distributeurs en op basis hiervan werd een programma opgesteld. Om het programma bekend te maken werd een stencil gemaakt dat per post werd verstuurd naar de aangemelde belangstellenden. Op het hoogtepunt van het bestaan van de Liga had men ruim 40 mensen in bestand, terwijl de voorstellingen een maximum van ruim 50 bezoekers per keer hebben geteld.

Hoewel de programma’s niet meer beschikbaar zijn, herinnert Greydanus zich dat ongeveer eens per twee maanden een vertoning plaatsvond. In het begin werd gebruik gemaakt van de grote zaal, later werden de bijeenkomsten verplaatst naar de kleine zaal, waar speciaal voor deze films een stellage werd gebouwd om de projector op te plaatsen.

Titels waarvan nog bekend is dat zij gedraaid zijn:

Een enkele keer is een oude “stomme” film gedraaid. De vader van Johan Miedema, de latere eigenaar van Amicitia, trad hierbij op als pianist, sfeermaker en muzikaal toelichter op de beelden van de geluidloze films.

Rond 1973 is de Sneker Filmliga opgeheven vanwege een afnemende belangstelling en een aantal voorstellingen waarbij de film onvoldoende bleek te voldoen aan de verwachtingen van het publiek. De aanvankelijk informeel opgezette vertoningen in Amicitia werden later voortgezet als de zgn. woensdagavondcyclus, later het Fries Film Circuit, en tegenwoordig Filmhuis Sneek.

  • Woensdagavondcyclus (1974 – 1985)
  • Fries Film Circuit en Bolwerkfilm (1977 – 1985)
  • Filmhuis Sneek (1987 – heden)
  • Sneker Filmwinter (2011 – heden)

Voor meer informatie over de geschiedenis van het Amicitia Theater in het algemeen verwijzen wij graag naar www.bioscoopgeschiedenis.com.